Mijn Lijn Demo
 
contact

Contact

Uw efficiency en klantbeleving, onze zorg. Dat is De Lijn. Laat een bericht achter en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Ga naar het e-mailformulier

Mazda - Optimaal bereik in werkgebied

Voor Mazda heeft De Lijn een tweetal scenario’s beschreven om te bekijken op welke manier een netwerkdealer toegevoegd kan worden aan een bestaand werkgebied.


Organisatie:         

Mazda

Opdracht:             

Probeer te achterhalen op welke wijze er een netwerkdealer kan komen in het bestaande werkgebied. Bekijk hiervoor of, en zo ja in welke vorm, er een samenwerking mogelijk is tussen de servicedealer en de netwerkdealer.

Aanpak:                

De Lijn is in conclaaf gegaan met de servicedealer, de importeur en een financiële partij om  te beoordelen in hoeverre en op welke wijze het bereik in het werkgebied geoptimaliseerd kan worden.

Om tot resultaat te komen dat telt, hanteert De Lijn een grondige pragmatische aanpak.

  • nauwkeurig in kaart brengen van de behoefte;
  • inventariseren en analyseren van beschikbare gegevens;
  • conceptontwikkeling op basis van feiten;
  • de opdrachtgever ondersteunen bij het monitoren en bijsturen ten behoeve van het resultaat.

In deze opdracht ligt de nadruk op het bekijken van mogelijkheden om het bereik in het werkgebied van Mazda te vergroten. Hoe een netwerkdealer in het werkgebied geïmplementeerd kan worden, is uitgewerkt in een tweetal scenario’s en financieel volledig verdiept. Op basis hiervan kan Mazda doorpakken in het door haar gewenste scenario.

Resultaat:             

  • op basis van de uitgewerkte scenario’s, die zijn gekozen op basisi van gevoeligheidsanalyses, zijn de voorwaarden geformuleerd waarop een nieuwe netwerkdealerplaats gerealiseerd kan worden;
  • Mazda heeft inzicht gekregen in de voorwaarden waarop door haar gewenste uitbreidingen van het netwerk gerealiseerd kunnen worden.

Voor meer informatie over deze of andere cases,
bel met De Lijn: +31(0)73 612 2511. Of mail ons.

Download deze case als PDF (355 kb)

Kunt u dit .PDF bestand niet openen? Download hier een gratis versie van Adobe Acrobat.

Terug

contact

Tip : CEO survey

CEO's van grote bedrijven sturen op kostenreductie en verwachten groei. Wat doet en verwacht u?

Lees meer